FME-server

Syftet med detta verktyg är att köra FME-workspaces som har publicerats på en FME-server. Verktyget möjliggör både data-hämtning (.../fmeproxy/fmedatdownload/repository/workspace) och körning med REST-api (v3) (.../fmeproxy/fmerest/v3/transformations/submit/repository/workspace). För närvarande är verktyget tillgängligt endast för användare med nodeJS backend, eftersom det bygger på att mapServiceBase/fmeProxy existerar.

 

Användargränssnitt

Verktyget är baserad på idén om en stegvisare där användaren bara kan gå vidare när de har slutfört det steg de är på. Stegvisaren bör leda till färre fel i slutändan, eftersom vi kan tvinga användaren att göra bra val. De flesta Publish parameter (i fme-workspace) visas här också.

I bilderna nedan visas ett exempel där användare ritar ett område och får fastighetsägarlista skickad till sitt E-postadress. FME-workspace som körs bakom jobbet hittar beställarens E-postadress genom användarnamnet därför sista parameter som fylls under "Fyll parameter" är beställarens användarnamn.  

 

Admin-gränssnitt

I admin-gränssnittet kan administratörer lägga till och ta bort produkter. Tyvärr tillåter inte admin-gränssnittet redigering av redan tillagda produkter. (Det innebär att administratören måste ta bort den gamla produkten och sedan lägga till den igen med det nya värdet om de vill ändra något.) Det finns några inställningar på produkterna som kan behöva förklaras:

 1. Namn: Produktnamnet
 2. Grupp: Vilken grupp ska produkten tillhöra?
 3. Repository: I vilket repository finns arbetsflödet?
 4. Arbetsflöde: Vilket arbetsflöde ska produkten rikta sig mot?
 5. GeoAttribute: Vilken publicerad parameter ska vi spara geometrin i? (Om ingen geometri behövs, ställ in "none").
 6. MaxArea: För att undvika att FME-serverinstansen överbelastas tillåter vi en maxgräns för de ritade geometrierna (-1 kan användas för inga begränsningar).
 7. InfoUrl: Om det är inställt kommer verktyget att visa en IconButton som pekar på den angivna URL:en.
 8. AvailableForGroups: Ange en komma-separerad sträng med AD-grupper om vissa produkter bara ska vara synliga för vissa användare.

Admin-gränssnittet hämtar automatiskt information som tillgängliga repositorys och arbetsflöden (för användaren som anges i .env-filen) för att förenkla arbetet för administratörerna.

Installation och konfiguration

Det finns några steg som en administratör måste utföra innan verktyget kan användas:

 1. Lägg till en användare på FME-servern som kan få åtkomst till och köra arbetsflöden i något repository.
 2. Ange detaljer om FME-serverinstansen och användaren som skapats ovan i .env-filen (belägen i /new-backend).       
 3. Aktivera verktyget i admin-gränssnittet.
 4. Lägg till ett par produkter (arbetsflöden) i admin-gränssnittet.

 

 

 

Artikeldetaljer

Artikel-ID:
39
Kategori:
Betyg :