Lagerjämförare (v3.10+)

Användargränssnittet

Verktyget gör det möjligt att jämföra innehållet mellan två bakgrundskartor eller kartlager.I exemplet nedan jämför vi hur det ser ut på ett ortofoto från idag med hur det såg ut 1960. Användaren väljer själv vilka bakgrundskartor (eller kartlager) som ska jämföras och drar i reglaget för att förflytta jämförelsen i sidled.