Sök

Användargränssnittet


Sök är en plugin som används för att kunna söka i WFS-tjänster som är aktiverade för just sökverktyg. Funktionerna som finns i sökverktyg listas nedan och beskrivs mer detaljerat längst ner i sidan.

  1. Möjlighet att söka i hela text eller delar av det genom att skriva in söktext
  2. Möjlighet att läsa ytterligare information om varje objekt i sökresultaten
  3. Möjlighet att filtrerar sökresultat (filtrera efter text)
  4. Möjlighet att sortera sökresultat
  5. Möjlighet att ladda ner sökresultat i Excell-fil (attribut)
  6. Möjlighet att ladda ner sökresultat i KML-fil (geometri)
  7. Möjlighet att söka efter ett objekt med hjälp av spatiala sökverktyg, som söka inom en radie, polygon, vy eller befintlig objekt i kartan

Söka i hela text eller delar av det genom att skriva in söktext

Minst 3 tecken behövs för att funktionen börja söka. Träfflista uppdateras dynamiskt allteftersom du skriver fler tecken och kräver inte att du bekräftar med enter. För att söka på del av fras, skriv % först i sökfältet. Tex %5231 istället för 1480K2-5231 för att hitta planen med det diarienumret och klicka på enter, se bilden nedan, för att se planen klicka på planer. För att söka 3D-fastighet skriv tex%\34:16\.

Möjlighet att läsa ytterligare information om varje objekt i sökresultaten

Man kan läsa ytterligare information om varje objekt som kommer i sökresultatet. All data som får visas för användare kan hanteras av administratören som sätter upp WFS-tjänsten för sökverktyg. Se bilden nedan.

Filtrera, sortera, radera och exportera sökresultatet

Om man klickar på Visa verktyg visas ett antal knappar i samma rad som texten "Sökresultat". 

                     

 

1. Ikonen används för filtrering. Om man önskar välja bara ett urval av sökträffarna kan man klicka på ikonen och söka i sökresultatet. 

2. Ikonen används för sortering av resultatet. man har tre val, att sortera efter alfabetisk stigande, fallande eller efter antal träffar.

3. Om sökresultatet innehåller även ointressanta data kan man markera de resultat som är intressanta, man kan klicka på varje urval och markera de resultat som är intressanta genom att klicka på ikonen stjärna . Man kan markera olika data från olika urval. När man valt alla intressanta sökresultat kan man se alla markerade i sökresultat-panelen. 

       

Genom att klicka på  rensas alla markerade objekt.

4. Du kan välja att exportera hela sökresultatet, bara ett urval eller alla markerade objekt till Excell eller kml-fil.

  • Om du ser hela sökresultat och klickar på exportera data till Excel eller KML kommer hela sökresultat att laddas ner. I excel-filen kommer finnas en blad för varje urval exempelvis en för Geotekniska borrhål, en för planer osv.
  • Om du klickar på Planer, kommer endast de två sökträffar på PLAN at exporteras.
  • På markerade objekt kan du ha olika sökträffar från olika urval som är intressanta, genom att klicka klicka på ladda ner kan du exportera endast markerade objekt till Excell eller KML.

Möjlighet att söka efter ett objekt med hjälp av spatiala sökverktyg, som söka inom en radie, polygon, vy eller befintlig objekt i kartan

       

Genom att klicka på  (se bilden nedan) öppnas en del andra funktioner. Att man kan söka med polygon, radie, objekt eller inom en vy och att man kan ändra sökinställningar.

  

Sök med polygon

Rita ett område med muspekaren (vänsterklick) och avsluta ytan med dubbelklick. Om du vill rita frihandslinje, håller du ner shift-tangenten medan du håller inne vänster musknapp och ritar, när du slutar rita börjas sökningar.

Sök med radie

Klicka på mitten av det intressanta område (cirkelns centrum), hål ner mus-knappen och dra ut en radie. När du släpper knappen startas sökningen.

Sök med objekt

Du kan välja att söka inom ett eller flera befintliga objekt i kartan. Markera objekt genom att klicka ett ytobjekt, vill du markera flera kan du hålla ner CTRL-tangenten och markera andra objekt. Sökningen startas när du markerat klart.

Sök inom vy

Denna funktion gör sökning inom det område som syns i kartfönstret.

Sökinställningar

Du kan styra själv hur och vad som ska gälla för sökningen. Du kan hålla din muspekare på varje reglage för att läsa mer info om vad de styr och vad effekten lir av att aktivera eller avaktivera funktionen. 

Rekommendation att använda 'Begränsa sökkällor' för att inte söka i alla lager om man inte behöver. De inställningar man gör sparas till nästa gång om man har tillåtit funktionella kakor

Artikeldetaljer

Artikel-ID:
36
Kategori:
Betyg :