Snabbval

Användargränssnittet


Verktyget Snabbval tänder olika fördefinierade lager i ett bestämt zoomnivå och plats. Det går att ha en lista med olika snabbval. I bilden nedan visas fem olika snabbval.  

 Vid klick på en snabbval släcks alla tända lager sedan ändras kartans zoomnivå och centrum samt tänds snabbvalets fördefinierade lager. 

Administrera snabbval


Verktyget för snabbval (preset) används för att redigera eller skapa fördefinierade snabbval. 

Aktivera snabbval

Genom att aktivera verktyget visas snabbval i kartan för användarna.

Skapa ny snabbval

Skriv namn (name) på snabbval (namn som visas för användarna i kartan) och url (presetUrl). Url:en består av följande parametrar:

  • m= kartans namn
  • x=x koordinat för centrum
  • y= koordinat för centrum
  • z=zoomnivå
  • l= lista på alla lagers id-nummer 

Exempel på en Url: ?m=map_1&x=150154&y=6398017&z=7&l=6,32,33,124,125,290.

ett enkelsätt att fixa url är att använda verktyget "Länk till kartan", zooma till rät zommnivå och område sedan tänd alla lager som ska tändas vid klick på snabbvalet, kopiera sedan url:en. 

Redigera snabbval

klicka på pennan för att redigera befintlig snabbval

Artikeldetaljer

Artikel-ID:
34
Kategori:
Betyg :