Bokmärken

Ange namn på bokmärket. Skapas flera bokmärken skapas en lista där den senaste som sparas läggs till sist i listan.
image
Vid klick på sparas bokmärke zoomas/flyttas kartan till området och tänder lager som ska visas.

Bokmärkena sparas i cookien som används av kartan. Raderar/tömmer man webbläsarens cache så raderas även alla sparade bokmärken.

Administration

Sorteringsordning

Anger vilken plats i Drawer som verktyget ska få.

Verktygsplacering:

Fyra alternativ finns att välja på
Drawer: Verktyger lägger sig i vänster spalten bland Kartverktygen
image
Widget left/right: Visar verktyget i kartfönstret till vänster eller höger
image
Control button: Visar verktyget som en liten knapp till höger i kartfönstret
image

Artikeldetaljer

Artikel-ID:
3
Kategori:
Betyg :

Relaterade artiklar