Stilar med SLD (Style Layer Descriptor) i geoserver

Geoserver är en av flera möjliga plattformar att publicera som WMF och WFS som HAJK konsumerar.  

På geoserver.org finns mycket bra material för den som vill fördjupa sig.

Ingångssida för Styling med SLD 

Överföring av GeoServer-stilar från utvecklings- till produktionsmiljö

Lämpligt t ex då många stilar ska överföras, för att slippa göra detta "manuellt" (copy-paste) för varje stil genom geoserver användargränssnittet.

Notera: Innan detta görs, bör man förstås ha tillgång till en backup av stilfilerna i produktionsmiljön, ifall något skulle gå snett.

  1. Öppna Windows uforskare eller CMD-fönstret i utvecklingsmiljön samt i produktionsmiljön.
  2. Kopiera önskade GeoServer stilfiler (sld- och xml- samt ev pngfiler) från katalogen geoserver_data\styles till motsvarande katalog i produktionsmiljön.
  3. Starta om GeoServer i produktionsmiljön, t ex genom Apache-servicen (om denna används)
  4. Nu ska dessa styles synas i användargränssnittet och fungera i GeoServer i produktionsmiljön
  5. Koppla stilarna till resp lager (publicering) om detta inte gjorts tidigare. (Detta måste fortfarande göras manuellt genom GeoServers användargränssnitt).

Lägga till egna symboler eller fonter

Ibland kanske man vill kunna använda egna symboler eller teckenfonter etc som man laddat ner från någon sida. (Notera att i sistnämnda fall är det viktigt att beakta eventuella copyright-rättigheter).

Symboler/ikoner

Ett bra tips på en webbsida med ett stort antal fria symboler eller ikoner är https://mapicons.mapsmarker.com

På sidan kan man ändra färg på dessa innan man laddar ner dem som förslagsvis png-filer. Lägg dem sedan (med eventuellt nytt namn om så önskas) under geoserver_data\styles på servern (dvs där alla andra sld- och dess xml-filer finns).

I exemplet nedan har en symbol / ikon för badanläggning (idrott_badanlaggning_p.png) använts.

Fonter

Ett bra tips på en sida som innehåller "freeware" fonts är https://fontsgeek.com Om man t ex vill använda Esris "fria" fonter så sök efter dessa på sidan.

Ladda ner vald fonts zip-fil, extrahera denna och lägg *.ttf-filen under geoserver_data\styles på servern (dvs där alla andra sld- och dess xml-filer finns). När denna finns på plats så behöver du rensa "Resource Cache", vilket görs i GeoServers administrationsverktyg.

I exemplet nedan har vi använt truetypefonten för Barrträd som finns bland ESRI Svenska Kartsymboler 1 och har den hexadecimala koden 6F.

Det är viktigt att namnet på fonten blir korrekt (ibland förekommer det både ett och två mellanslag i namnet) samt att hexadecimala koden anges med #0x framför. De hexadecimala koderna finns oftast angivna på webbsidornas fonttabeller.

Det går också att använda Windows-appen "Character Map" på servern där GeoServer är installerad och få upp tabeller på installerade tecken-fonter. Då måste  *.ttf-filerna även finnas tillgängliga under C:\Windows\Fonts.

 

Artikeldetaljer

Artikel-ID:
20
Betyg :