Kartinställningar

Administrera Kartinställningar

Funktionen för Kartinställningar används för att skapa och hantera vald karta. Inställningarna kan göras med hjälp av funktionens fyra undermenyer: Lagermeny, Ritordning, Inställningar och Verktyg.

 

image

Lagermeny

Finns mer detaljerat beskrivet i artikeln Lagerhantering och där i nedersta avsnittet "Konfiguration av karta".

Ritordning

Drag och släpp lager för att redigera ritordningen. Det lager som syns överst i listan är också det lager som överlappar alla andra lager i listan.

Inställningar

Här anges titeln för kartan, zoom-begränsningar, extent, kartinteraktioner, cookie-hantering och färginställningar för kartan m.m.Titel och grundinställningar för kartvisning

I exempelbilden nedan finns några värden som är satta för Uddevalla kommunkarta.

Titel och grundinställningar för kartvisning

image

Kartinteraktioner

Från och med version 3.8, så finns inställningar för hur användaren kan interagera med kartan som t ex zoomning med dubbel-klick, scroll-hjulet på musen etc. På grund av en bugg i Admin så är inga av dessa föraktiverade (ibockade), vilket gör att användaren då varken kan zooma eller förflytta sig i kartan. Bilden nedan visar vilka som normalt bör vara aktiverade.

På OpenLayers-dokumentation finns detaljer kring vad varje inställning gör.

image

Några kommentarer om inställningarna:

  • Interact only when the map has the focus bör normalt inte vara aktiverad eftersom det då kräver att användaren måste klicka på kartan för att kunna zooma eller förflytta sig i denna.
  • Pinch ("grepp") är när man använder tumme och pekfinger samtidigt för zoom eller rotation i kartan på en surfplatta eller mobil. Om man t ex har en karta som mest används för visningar på en storbildsskärm, bör pinch-interaktioner vara avaktiverade. Då slipper man att kartan "ofrivilligt" roteras eller visas skevt etc.

Verktyg

Här skrivs inställningar för respektive kartverktyg in. Genom att klicka på valt verktyg så öppnas en meny för detta verktygs inställningar upp. Börja med att bocka i "Aktiverad", annars kommer aldrig verktyget att läggas till i kartan. Ange sedan fönsterinställningar och övriga inställningar som ska göras. Glöm inte sen att spara dina inställningar efter hand.

Artikeldetaljer

Artikel-ID:
19
Betyg :