Hoppa till innehåll

Utvecklingsarbete

Samarbetet kring Hajk bygger på ett aktivt deltagande från användarna i vår
gemensamma community. Det praktiska arbetet är uppdelat i tre grupperingar med olika roller. Varje gruppering träffas regelbundet för att samverka och hantera olika aspekter av Hajks utveckling. Vi har även arbetsmöten där alla deltagarna träffas. Vi bjuder årligen in alla Hajk-intresserade till

  • Produktägargruppen som arbetar med den strategisk frågor, fattar beslut kring gemensamma utvecklingsinriktningar och principfrågor. det är produktägargruppen som äger källkoden till Hajk.
  • Förvaltargruppen arbetar på uppdrag av produktägargruppen med information och kommunikation, användardokumentation, test och support. Genom att hantera en del av de praktiska frågorna avlastas kodgruppen. Representanterna utses av produktägargruppen.
  • Kodgruppen utvecklar och förvaltar Hajks källkod och administrerar repositoryt på Github. Kodgruppen består dels av anställda utvecklare hos medlemmarna (samverkande kommuner), dels av utvecklare som arbetar åt medlemmarna på uppdrag (konsulter). På Github finns utöver själva källkoden även beskrivning av hur kodutvecklingen ska gå till, en öppen backlogg för issues med mera.

Under 2021 arbetade vi fram en gemensam utvecklingsplan för Hajk (se nedan). I planen beskriver vi både den långsiktiga strategiska utvecklingen på 3-5 års sikt, utvecklingen av vårt samarbete och samverkan på 2-3 års sikt samt en mer renodlad produktutvecklingsplan för de närmsta åren. Planen uppdateras löpande och revideras årligen.

Aktuella dokument

Utvecklingsplan Hajk 2024-2026

Äldre dokument

Utvecklingsplan HAJK 2022-2024 v1.0 2022-04-08

Roadmap HAJK 2022-01-16