Hoppa till innehåll

Öppen källkod

Att arbeta med öppen programvara

Att använda öppen programvara (open source) i sin verksamhet skiljer sig från att köpa en proprietär programvara (exempelvis Office från Microsoft). Skillnaden är viktig att förstå om du planerar att ta in program som baserar sig på öppen källkod i din IT-miljö. För vissa öppna programvaror finns det kommersiella leverantörer som kan hjälpa till med utveckling och support. Ett exempel på det är RedHat som levererar serverprogramvaran Red Hat Enterprise Linux, som bygger på Linux som är en öppen programvara).

Ingen leverantör – ett glödande engagemang

För Hajk finns ingen leverantör. Du som använder Hajk ansvarar själv till 100% för att det fungerar hos dig. Med det sagt, självklart hjälps vi åt så mycket vi kan. I Hajk-samarbetet finns en enorm kunskap om allt från utveckling, förvaltning till drift.

Hajk utvecklas av oss som engagerar sig i utvecklingen. En del kommuner har anställda som är systemutvecklare andra köper utveckling av en konsult. Det finns inget hinder för att använda Hajk utan att delta aktivt i utvecklingen, tvärtom välkomnar vi alla nya användare.

Kodbasen i hajk ägs av produktägargruppen. Hajks programkod ligger på Github (gitub.com/hajkmap) och administreras av utpekade systemutvecklare.

Utvärdera först

Vi rekommenderar att du som funderar på HAJK gör en noggrann utvärdering av era förutsättningar. Läs på om open source, lär er vad det innebär, prata med kollegor. Ta reda på så mycket ni kan om hur det fungerar och tänk på hur det ska fungera hos er.

Titta gärna igenom Myndigheten för digitaliserings policy för anskaffning och utvekcling av öppen programvara och deras Riktlinjer för utveckling och publicering av öppen programvara. Policyn har utvärderats av professor Björn Lundell vid Skövde universitet, Analys av DIGG:s policy för utveckling av programvara

Utvärderingen bör minst innehålla följande punkter:

  • Hur passar det in i den befintliga tekniska IT-miljön/infrastrukturen?
  • Hur och vem ska sköta drift och förvaltning?
  • Vilka kompetenser behöver ni ha tillgång till och hur löser ni det?
  • Hur mycket tänker ni engagera er i utvecklingen själva och hur löser ni det?
  • Vilka integrationer med andra system behöver ni? Finns dessa redan och behöver de anpassas hos er?
  • Hur säkerställer ni kompetens?

Licensform

Hajk är licensierad under open sourcelicensen MIT som är en av de mest öppna licensformerna.

Koda rätt – följ våra riktlinjer

För att bidra till kodbasen i huvudgrenen (att checka in kod på Github) krävs dels att du som utvecklar följer våra riktlinjer. Koden ska även granskas innan koden släpps upp. Ansvaret för detta ligger på Kodgruppen. Kod som inte uppfyller kraven kan nekas. Läs mer på Github